Konkursy przyrodniczo - ekologiczne
Konkursy przyrodniczo - ekologiczneKonkursy przyrodniczo - ekologiczne
Czas na wstpne podsumowanie konkursw przyrodniczo-ekologicznych, w ktrych udzia z sukcesami brali nasi uczniowie. Warto doda, i tego typu konkursy nie nale do najatwiejszych. Trzeba wykaza si wiedz specjalistyczn, szczegow- daleko odbiegajc od podstawy programowej czy wiedzy typowo szkolnej. Wkraczamy tu w wiat zwierzt, rolin, ekologii, ochrony przyrody i ochrony rodowiska.
W tym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli w Konkursie wiedzy ekonomicznej czyli Gimnazjalnych Potyczkach. „Ekonomia na co dzie”. Organizatorem tego przedsiwzicia bya Fundacja Modzieowej Przedsibiorczoci (FMP) z siedzib w Warszawie. Szkoa zakwalifikowaa si do II etapu ( spord 30 szk z Polski). W II etapie uczniowie zdiagnozowali problem zej segregacji mieci, o zbyt duej iloci mieci zmieszanych. Przeprowadzili kampani pod hasem„ mieci mniej , ludziom lej”. Wykonali nastpujce zadania: opis zdiagnozowanej potrzeby- problemu spoecznego, propozycja rozwizania, opis rezultatw jakie przyniesie kampania, analiza SWOT. Uczniowie, ktrzy odnieli spektakularny sukces w tym konkursie to : Julia angowska kl. II c, Julia Leszczyska kl. II c, Maksymilian Grzelak kl. II b.
15 marca 2016r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chociskim Mynie odby si VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla uczniw szk gimnazjalnych pn. „Przyroda wok nas’’. W konkursie uczestniczyo 30 uczniw z dziesiciu rnych szk. Uczniowie rozwizywali test z zakresu przyrody i ochrony rodowiska. W drugim etapie naleao wykaza si wiedz praktyczn, bowiem do rozpoznania byy m.in. zwierzta i roliny bdce pod ochron. Trzecia cz miaa form prezentacji multimedialnej. Zawarte w niej byy pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach. W konkursie brali udzia uczniowie: Ossowski Maciej III d, Brunka Mikoaj III a oraz Fryca Hubert IIIa. Laureatem tego konkursu zosta Hubert Fryca, zdobywajc II miejsce i cenn nagrod. To nie jedyny sukces Huberta. Ucze ten zdoby w tym roku szkolnym tytu Finalisty Wojewdzkiego Konkursu Ekologicznego, ktrego organizatorem jest Zesp Szk Jezuitw im. w. Stanisawa Kostki w Gdyni.
15 kwietnia 2016 r odby si rejonowy ,,XII Zaborski Konkurs Ekologiczny o Zote Kocanki Piaskowe’’ w Kaszubskim LO w Brusach. Uczniowie rozpoznawali roliny ( 50 w eliminacjach i 25 w finale ) spord 222 gatunkw rolin naczyniowych. Uczniowie, ktrzy wykazali si wiedz na temat flory Kaszub to: Kuczyska Kornelia kl. III b, Talaka Marcelina kl. III b, Grzelak Maksymilian kl. II b, Konkolewski Pawe kl. II b, Prolejko Wiktoria kl. II b.
22 kwietnia 2016 w Chojnicach odby si powiatowy konkurs przyrodniczy ,, "wiadomy konsument Europy". Gwnym zaoeniem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczcej ,,eko-znakw” umieszczanych m.in. na produktach spoywczych, chemicznych czy te urzdzeniach elektronicznych. Do konkursu mogy przystpi druyny, ktre wczeniej przygotoway prezentacje multimedialne. W konkursie brali udzia: Andrzejewska Karolina kl. II b, Prolejko Wiktoria kl. II b, Szprga Laura kl. II b.
Opiekunami uczniw biorcych udzia w konkursach byy: Teresa gowska oraz Monika Wasiniewska.
Wszystkim uczniom bardzo serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!!!


Zdjcia z konkursu ,, Przyroda wok nas’’