FERIE BEZ NIEGU - NO PROBLEM !
FERIE BEZ NIEGU - NO PROBLEM !"Nie zmuszajmy dziecka do aktywnoci, lecz wyzwalajmy aktywno.
Nie kamy myle, lecz twrzmy warunki do mylenia"

Janusz Korczak


FERIE BEZ NIEGU - NO PROBLEM!


Jak co roku pierwszy tydzie zimowych ferii, uczniowie Zespou Szk im. Jana Pawa II w Czersku, spdzili na zimowisku zorganizowanym przez Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka".

Kady dzie tygodnia dostarcza 50 uczestnikom innych atrakcji. Poniedziakowy dzie rozpocz si od spotkania z panem Markiem Jasnochem, przedstawicielem czerskiego Komisariatu Policji i pogadanki na temat bezpiecznego spdzania wolnego czasu. Tego samego dnia mona byo wyy si artystycznie, plotc koszyki z papierowej wikliny, wyrabiajc unikatow biuteri, czy te tworzc przepikne arcydziea na szkle. Wtorkowa wycieczka do Gdaska to naukowe zajcia w Centrum Hewelianum, podczas ktrych uczestnicy zimowiska zwiedzili wystaw interaktywn "Dookoa wiata" oraz seans filmowy w kinie Krewetka. Kady uczestnik mg wybra co dla siebie: "Pingwiny z Madagaskaru" czy te "Sidmy syn".
Co mog zrobi zrczne rce z gliny, przekonali si uczniowie - garncarze, pod okiem artysty ludowego pana Ryszarda Arkuszyskiego, podczas zaj rodowych. roda to rwnie dzie aktywnoci sportowej i ruchowej na zimowisku. Uczestnicy rozegrali mecze siatkwki, koszykwki oraz spdzili czas na szkolnej siowni.
Czwartek by dniem rekreacji wodnej na basenie w Chojnicach, za pitek to tradycyjnie - ulubione warsztaty kulinarne. W tym roku uczestnicy ferii uczyli si wypieka pizz. Kadego dnia mona te byo pogra w tenisa stoowego, potaczy, popiewa, napisa bajk oraz zje co dobrego w szkolnej stowce. Za swoje codzienne zaangaowanie i aktywny udzia w zimowisku kady uczestnik otrzyma sodycze.
Realizacja tak wielu ciekawych zaj moliwa bya dziki dotacji Urzdu Miejskiego w Czersku, ktr otrzymalimy na realizacj programu pn. "Nasz sposb na zimow nud" oraz naszym yczliwym i otwartym na dziecice potrzeby sponsorom: Nadlenictwu Czersk oraz Bankowi Spdzielczemu w Czersku, za co Stowarzyszenie serdecznie dzikuje.
"Barka" gorco dzikuje nie tylko sponsorom ale i nauczycielom - wolontariuszom, ktrzy umoliwili realizacj tego przedsiwzicia, wspierajc organizacj zimowiska swoim wolnym czasem i ciekawymi pomysami. Mamy nadziej, e dziki naszej akcji cho w minimalnym stopniu zaspokoilimy potrzeby uczniw, zapewniajc wszystkim codzienne wyywienie, bezpieczestwo i ciekawie zorganizowany czas wolny od zaj szkolnych.

mat. Aktywne Gimnazjum - Stowarzyszenie "Barka"

FOTOGALERIA