V DIECEZJALNY ZJAZD SZKӣ IM. JANA PAWA II W SOMONINIE
V DIECEZJALNY ZJAZD SZKӣ IM. JANA PAWA II W SOMONINIEDnia 20 maja 2014 r w malowniczo pooonym Somoninie odby si jubileuszowy V Diecezjalny Zjazd Szk noszcych imi Jana Pawa II. W tym niecodziennym spotkaniu wziy udzia : Zesp Szk w Czersku, Collegium Marianum – Liceum Katolickie w Pelplinie, Katolickie Gimnazjum i Liceum Oglnoksztacce w Kartuzach, Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, Gimnazjum w Sztumie, Publiczne Gimnazjum w Sadlinkach, Zesp Ksztacenia i Wychowania w Goubiu, Zesp Publicznego Gimnazjum i Szkoy Podstawowej w Lenie, Zesp Szk w Mciszewicach, Zesp Szk w Przyjani, Zesp Szk w Skorzewie, Zesp Ksztacenia i Wychowania w Starej Kiszewie, Spoeczne Szkoy w Niepogldziu, Szkoa Podstawowa w Brusach, Szkoa Podstawowa w Prokowie, Publiczna Szkoa Podstawowa w Skarszewach i penice rol gospodarza Gimnazjum Publiczne w Somoninie oraz naleca do Zespou Szkoa Podstawowa im. Kardynaa Stefana Wyszyskiego. Zjazd zaszczycili swoj obecnoci wadze pastwowe, owiatowe, samorzdowe, przedstawiciele duchowiestwa, dyrektorzy ssiednich placwek owiatowych oraz przyjaciele szkoy. Po powitaniu i wsplnym zdjciu wszyscy zebrani udali si do kocioa parafialnego. Msz w. sprawowa przedstawiciel Kurii Diecezji Pelpliskie ks. infuat Stanisaw Grunt. W swojej homilii mwi o szkole, ktr tworz rodzice, uczniowie, pedagodzy, budynek. W eucharystycznym spotkaniu towarzyszyy nam relikwie w. Jana Pawa II. Kolejna cz zjazdu rozpocza si od apelu, w czasie ktrego uczniowie sominiskiej szkoy zaprezentowali twrczo naszego Wielkiego Rodaka, a take ukazali w pieni i wierszach przywizanie Kaszubw do Papiea. Po czci artystycznej delegacje uczniw ze szk noszcych imi Papiea Polaka pracoway w grupach, tworzc plakaty pt. „wity Jan Pawe II wzorem dla nas”. Uczniowie pisali rwnie listy z probami do witego. Gocie w tym czasie zwiedzali szko, mieszczce si w niej Centrum Kultury Kaszubskiej „Klka” oraz Gabinet Papieski. Efekty pracy uczniw zostay zaprezentowane zgromadzonym, a nastpnie zgodnie z tradycj dokonano losowania organizatora kolejnego zjazdu. Szczliwa rka ks. Infuata Stanisawa Grunt wybraa Szko Podstawow im. Jana Pawa II w Prokowie. Uwieczeniem V Zjazdu Szk im. Jana Pawa II byo symboliczne wysanie balonw z pisanym przez uczniw probami do Patrona i wsplne zapiewanie ulubionej pieni Papiea „Barki”. Na zakoczenie podarowano gociom zrobione na pocztku spotkania pamitkowe zdjcie wszystkich uczestnikw. FOTOGALERIA