PIELGRZYMKA DO LICHENIA
PIELGRZYMKA DO LICHENIADnia 2 maja 2014 r grupa naszych uczniw udaa si na autokarow pielgrzymk do Lichenia, w podzikowaniu za kanonizacj Jana Pawa II. Jest to bardzo szczeglne miejsce ze wzgldu na objawienia Matki Boej i cudowny obraz Matki Boej Bolesnej Krlowej Polski. Przybywaj tam rzesze pielgrzymw z caej Polski ze swoimi modlitwami, czujc wyjtkowo i niezwyky charakter tego miejsca.
Nasze pielgrzymowania rozpoczlimy od Drogi Krzyowej odprawionej w Lesie Grbliskim. Tutaj, w pierwszej poowie XIX w., onierz napoleoski - Tomasz Kossowski zawiesi na sonie wizerunek Maryi. Kilka lat pniej w tym samym miejscu pasterzowi Mikoajowi Sikatce ukazaa si Matka Boa - Bolesna Krlowa Polski. Nawoywaa do nawrcenia i modlitwy. Przepowiedziaa te czasy zarazy. Przed Jej oblicze w 1852 r., podczas epidemii cholery, przybywali wierni po nadziej i ratunek. Wielu doznao tu uzdrowie. Wszystko to sprawio, e maleki obrazek Matki Boej, uznano za cudowny.
Nastpnie udalimy si na Msz wit do bazyliki. Po niej zwiedzilimy muzeum im. ks. Jzefa Jarzbowskiego. W jego kolekcji znajduj si m.in. starodruki polskie i obce od XVI do XVIII wieku, listy i autografy krlewskie, rkopisy pisarzy polskich z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Modej Polski. Stamtd poszlimy na wie
Wiele emocji wywoao zwiedzanie apartamentw papieskich. To w nich Jan Pawe II spdzi dwa dni w czasie VII pielgrzymki do Polski w roku 1999. Pniej nasze kroki skierowalimy na lichesk Golgot wysok na 25 metrw, na ktrej wielkim przeyciem bya Droga Krzyowa, wskimi kamiennymi korytarzami. Cudowna obecno Matki Boej i wspaniao Bazyliki w Licheniu nie pozwala opuci tego miejsca nieprzeminionym wewntrznie. Wszystkim polecamy odwiedzenie tego szczeglnego miejsca.

Zobacz fotogaleri