Byli na kanonizacji...
Byli na kanonizacji...„Czy dzi mona by witym? Gdybymy mieli liczy wycznie na ludzkie siy, cel ten rzeczywicie zdawaby si nieosigalny.” Ordzie na XV wiatowe Dni Modziey, 29.06.1999 r.
W dniach od 24.04.2014 do 30.04.2014 grupa czerskich parafian w tym uczniowie naszego gimnazjum, miaa moliwo osobicie dotkn witoci Jana Pawa II, uczestniczc w Jego kanonizacji na Placu w. Piotra.
Od wczesnych godzin porannych, wszyscy z niecierpliwoci czekali na sowa Papiea Franciszka, ktry ogosi, e Jan XXIII i Jan Pawe II zostali wpisani w poczet witych Kocioa Katolickiego. I doczekali si - o godz. 10.20, kady z obecnych usysza: Na chwa Trjcy Przenajwitszej, dla wywyszenia katolickiej wiary i wzrostu chrzecijaskiego ycia, na mocy wadzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, witych Apostow Piotra i Pawa, a take Naszej, po uprzednim dojrzaym namyle, po licznych probach o pomoc Bo i po wysuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogaszamy witymi bogosawionych Jana XXIII i Jana Pawa II i wpisujemy ich w poczet witych i polecamy, aby w caym Kociele byli oni czczeni z oddaniem pord witych. W Imi Ojca i Syna i Ducha witego. Sowa, ktre wywoay owacje na placu witego Piotra i w jego okolicach, zday si nie mie koca.

FOTOGALERIA