Dzie Jzykw Obcych
Dzie Jzykw ObcychW czwartek 8 maja odby si w naszej szkole Dzie Jzykw Obcych.

Z samego rana zosta przeprowadzony „Konkurs Ortograficzny Jzyka Niemieckiego” oraz „Konkurs Wiedzy o Jzyku Angielskim”. Nastpio rwnie rozstrzygnicie „Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii”.

Tego dnia odbya si prezentacja szkolnych projektw jzykowych. Uczniowie klasy II c (opiekun p. Monika Landowska – Szprga) i II d (opiekun p. Judyta Sikorska) przedstawili prezentacj multimedialn z jzyka angielskiego.
Uczniowie z klasy II c (dwie grupy – pod opiek p. Magdaleny Galikowskiej i p. Magorzaty Kosobuckiej) oraz z klasy II g (opiekun p. Magdalena Galikowska) przygotowali prezentacj projektw z jzyka niemieckiego.

Mamy nadziej, e charakter tego dnia przyczyni si do wzrostu poziomu wiedzy uczniw naszej szkoy na temat historii, kultury i obyczajw rnych krajw.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursach!!! Dzikujemy za zaangaowanie i wkad pracy, jaki woylicie w przygotowanie obchodw tego dnia.