Kolejne matematyczne sukcesy Zespou Szk w Czersku!
Kolejne matematyczne sukcesy Zespou Szk w Czersku!Pod koniec kwietnia w Auli Akademii Pomorskiej w Supsku odbyo si uroczyste podsumowanie Oglnopolskiej Ligi Matematycznej organizowanej przez Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Supsku oraz I Liceum Oglnoksztaccego w Supsku. Wczesnym rankiem zakwalifikowani do finau uczniowie musieli przej ostatni sprawdzian wiadomoci, ktry przesdzi o ostatecznych wynikach caorocznej klasyfikacji. Nastpnie w godzinach popoudniowych rozpocza si uroczysto podsumowujca Oglnopolsk Lig Matematyczn. Uroczyst gal rozpocz prorektor Akademii Pomorskiej dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Sucharski. W uroczystociach wzili udzia midzy innymi dyrektor Instytutu Matematyki dr hab. Ewa azarow oraz Wiceprezydent Supska Edward Zdzieborski. Pniej ogoszono wyniki caorocznego konkursu i wrczono nagrody laureatom.
W gronie dziesiciu najlepszych matematykw w kategorii gimnazjum znalaz si Filip Kegel z III c Gimnazjum im. Jana Pawa II w Czersku. Filip za swe osignicia uzyska nagrod oraz tytu laureata Oglnopolskiej Ligi Matematycznej. W tej samej kategorii wyrnienie otrzymaa Paula Kulczyk rwnie z III c Gimnazjum w Czersku. Paula i Filip zasuguj na szczeglne uznanie, gdy arkusz zada finaowych napisali bezbdnie zaliczajc go w 100 %. Bardzo dobrze wypadli rwnie: Wojciech Fierek III c, Szymon Thiede II b i ukasz Mikowski II b, ktrzy zakwalifikowali si do cisego finau i uzyskali tytuy finalistw. W kategorii szk podstawowych nasz szko w finaach reprezentowali: Wiktoria Prolejko i Krystian Gouski z klasy VI a Szkoy Podstawowej Sportowej nr 2 w Czersku. Zarwno Wiktoria jak i Krystian znaleli si w pierwszej trzydziestce najlepszych uczniw szk podstawowych. Wiktorii zabrako tylko 4 punktw do zdobycia tytuu laureata. Paula, Filip i Wojtek – to wychowankowie Justyny Prolejko. Wiktoria, Krystian, Szymon i ukasz to podopieczni Andrzeja Kiedrowskiego.
Liga Matematyczna jest konkursem caorocznym. Od padziernika do grudnia trway eliminacje korespondencyjne. Kady uczestnik konkursu musia wykaza si znajomoci rnorodnych zada matematycznych, dalece wykraczajcych poza ramy programu nauczania. I etap trwa przez trzy miesice. Co miesic naleao wysa organizatorom rozwizania piciu przygotowanych zada. Po kadej serii zada zostaa opublikowana na stronie internetowej I LO w Supsku lista uczestnikw z iloci zdobytych punktw. W eliminacjach korespondencyjnych wzio udzia cznie 996 uczniw. W Zespole Szk w Czersku zmagania matematyczne rozpoczo 6 uczniw ze Szkoy Podstawowej Sportowej oraz 6 uczniw Gimnazjum. Do pfinau, ktry odby si w lutym w I LO w Supsku, komisja konkursowa zakwalifikowaa 8 uczniw z Czersku. W pfinale kady uczestnik mia 90 minut na rozwizanie zestawu zoonego z piciu zada wykraczajcych poza program matematyki. Mimo i nasi uczniowie debiutowali w tym konkursie, to po pfinaach a 7 (2 – ze szkoy podstawowej i 4 z gimnazjum) zakwalifikowao si do cisego finau.

Wszystkim uczestnikom konkursu yczymy powodzenia w kolejnych zmaganiach matematycznych.
ZS Czersk