Dzieo Nowego Tysiclecia
Dzieo Nowego Tysiclecia

Dnia 13 padziernika 2013 roku Samorzd Uczniowski zorganizowa na terenie miasta Czersk publiczn zbiórk pienidzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieo Nowego Tysiclecia”. Zbiórka publiczna jest organizowana przy okazji corocznych obchodów „Dnia Papieskiego” na terenie caej Polski.

W akcji kwestowao 27 uczniów. Zbiórka przebiegaa w miej atmosferze. Mieszkacy Czerska byli bardzo hojni, gdy udao nam si zebra a 2524 z.

Serdecznie dzikujemy wszystkim darczycom oraz osobom zaangaowanym w przeprowadzenie tegorocznej zbiórki.