Tydzie Edukacji Globalnej
Tydzie Edukacji Globalnej

·         Tydzie Edukacji Globalnej to coroczna midzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi spoeczestw w Europie na potrzeb prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i rónorodne dziaania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i modziey.

·         Inicjatywy Tygodnia maj przyczyni si do pobudzenia aktywnoci modych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego wiata, ukazywa konkretne moliwoci zaangaowania i uwiadomi im w tym kontekcie odpowiedzialno za wasne dziaania.

·         Najwaniejszym wyzwaniem Tygodnia Edukacji Globalnej jest uwiadomienie mieszkacom pastw europejskich wspózalenoci pomidzy nami i mieszkacami mniej rozwinitych obszarów globu, pokazywanie problemów wspólnych dla caej ludzkoci i kierowanie uwagi na poszukiwanie potencjalnych rozwiza.

·         Tegoroczna, 15 ju edycja Tygodnia Edukacji Globalnej w Polsce przypada na 16-24 listopada. W zwizku z t dat, postanowilimy szerzej wdroy tematyk globaln w naszej szkole. Chcemy w ten sposób cho troch przyczyni si do zmiany postaw modych ludzi, zaszczepi poczucie obowizku, e „naley co zrobi” aby stworzy wiat, w którym bdzie wicej sprawiedliwoci, równoci i bd przestrzegane prawa czowieka. Motto, które nam przywieca w naszych dziaaniach to: „Wybierz zrównowaony styl ycia”.

·         Tydzie Edukacji Globalnej jest czci Projektu „Postaw na rozwój! Zrównowaony!” realizowanego w  naszej szkole.  Projekt organizowany jest przez Orodek Dziaa Ekologicznych „róda” dziki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

·         Szersza relacja z realizacji projektu oraz obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w naszej szkole ukae si pod koniec listopada.  Smile

mat. M.W.