Szkolna akcja profilaktyczna Wybierz witaminy zamiast nikotyny

Zapraszamy do wzicia udziau w szkolnym konkursie na plakat dotyczcy zachowa asertywnych wobec rodków uzaleniajcych pt. „Nie, dzikuj!” .

Czekaj nagrody. Prace klasowe lub indywidualne mona przekazywa do pedagoga

p. Iwony Winiewskiej do 19 listopada 2013r.