Poegnanie
Poegnanie

„A przecie nie cay umieram”
Jan Pawe II

Z gbokim alem przyjlimy wiadomo o mierci
najlepszego Absolwenta Gimnazjum roku szkolnego 2007/2008
ARTURA PAZDY

Arturze, nigdy nie zapomnimy Twoich kreacji aktorskich w szkolnych przedstawieniach, a Twoje wszechstronne zdolnoci, byskotliwo
i zainteresowania nigdy nie przestan budzi naszego podziwu.
Twoja yczliwo i Twj umiech zostan z nami na zawsze.
Wida Bg te ich potrzebowa…
Dzikujemy Opatrznoci, e cho tak krtko, dane nam byo by razem, korzysta z Twojego talentu, zapau i dobrego humoru.

RODZICOM i KAROLOWI
z najgbszymi sowami wspczucia, szczere kondolencje skadaj:
dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy i uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawa II
w Czersku