Wojenne wspomnienia na lekcji
Wojenne wspomnienia na lekcjiPocztek maja to czas, ktry skania do wspomnie o, zakoczonej 67 lat temu, II wojnie wiatowej .
Niezwyk lekcj patriotyzmu mieli okazj przey 10 maja uczniowie kl. II g Gimnazjum, ktrzy gocili pani Jadwig Reszczysk, by wysucha Jej opowieci o wojennych losach rodziny, zapamitanych z pozycji 10 - letniego dziecka .
Niezwykle interesujca opowie o ojcu, panu Juliuszu Lemaczyku pokazaa, e mona byo nie ugi si pod presj okupanta, stawia skuteczny opr i przetrwa, jeli byo si siln osobowoci . Zasuchani w barwne historie wojennej rzeczywistoci w Czersku uczniowie przyznali, e wane jest dawanie wiadectwa i pami o tych odlegych czasach, by chroni pami wczesnych bohaterw ku przestrodze dla przyszych pokole .
Serdeczne podzikowania prelegentce oraz pani Bogumile Milewskiej, prezes czerskiego oddziau ZK-P , za spraw ktrej opublikowano wiele '' Wojennych wspomnie '' Czerszczan i ktra dba, by mode pokolenia t wiedz posiaday .

Dzikujemy
Gimnazjalici

Zobacz fotogaleri