eTWINNING - Christmas Cards Exchange
eTWINNING - Christmas Cards ExchangeAkcja eTwinning to europejska wsppraca przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za porednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

”CHRISTMAS CARDS EXCHANGE” – to projekt, ktry powicony jest tematyce witecznej. Uczniowie szkoy podstawowej (zarwno klasa czwarta, jak i uczniowie klas szstych) przygotowali kolorowe, ozdobne kartki z yczeniami w jzyku angielskim i polskim. Do kadej kartki doczylimy informacje o polskich tradycjach i zwyczajach witeczno – noworocznych. A dokd je wysalimy?.... Na naszej licie znalazy si takie kraje jak: Anglia, Walia, Grecja, Malta, Litwa, Szkocja, Hiszpania, Francja, Portugalia, Rumunia, Turcja, Wochy, Czechy, Bugaria, Niemcy. Mamy nadziej, e i o nas bdzie kto pamita...

(Poniej zamieszczamy zdjcia naszych rwienikw z rnych krajw europejskich, ktrzy bior udzia w projekcie witecznym.)

Zobacz fotogaleri