Konkurs - "Okadka na ciekaw ksik"
Konkurs - "Okadka na ciekaw ksik"UWAGA!

Biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny:
„Okadka na ciekaw ksik”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum.
2. Wielko pracy format A-4,
3. Technika prac plastycznych dowolna.
Prace konkursowe naley dostarczy
do 15 listopada 2011 r. do biblioteki szkolnej.

Organizatorzy:
Boena Lewinska
Agnieszka Kozowska

REGULAMIN KONKURSU
„Okadka na ciekaw ksik”.

I. Postanowienia oglne
Regulamin okrela: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposb
oceny prac konkursowych, sposb informowania o konkursie i jego warunkach.

II. Organizatorzy
1. Konkurs organizowany jest przez BIBLIOTEK SZKOLN
2. Prace bd oceniane komisyjnie.

III. Cele Konkursu
1. Umiejtno wykorzystania rnorodnych technik w twrczoci plastycznej modziey.
2. Ksztatowanie wraliwoci na pikno, estetyk prac.
3. Ksztatowanie umiejtnoci korzystania z narzdzi w edytorze graficznym.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Akceptacja niniejszego regulaminu konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw szkoy podstawowej i gimnazjum.
3. Wielko pracy format A-4, technika prac plastycznych dowolna.

V. Kryteria oraz sposb oceny prac konkursowych
1. Oryginalno pracy,
2. Oglne walory artystyczne,
3. Staranno, samodzielno, czytelno i funkcjonalno pracy.

VI. Miejsce i termin skadania prac konkursowych
1. Prace konkursowe naley dostarczy do 15 listopada 2011 r. do biblioteki szkolnej.

Organizatorzy:
Boena Lewinska
Agnieszka Kozowska