Co dalej gimnazjalisto?
Co dalej gimnazjalisto?19 maja rozpoczyna si pierwszy etap rekrutacji do szk ponadgimnazjalnych. Jest to niezwykle gorcy czas dla uczniw, stojcych przed wanym wyborem nowej szkoy. Chcc pomc modym ludziom w wiadomym planowaniu swojej edukacji w naszej szkole odbyo si spotkanie z doradc zawodowym Pani Magorzat Szulc z Liceum Oglnoksztaccego w Czersku.
W trakcie spotkania modzie zapoznaa si z ofert edukacyjn oraz kryteriami przyj kandydatw do szk ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012. Dodatkowo dziki indywidualnym rozmowom z doradc uczniowie mieli moliwo podzielenia si wtpliwociami i obawami towarzyszcymi ich yciowej decyzji.
Mamy nadziej, e przeprowadzone spotkanie zaowocuje trafnym wyborem szkoy naszych trzecioklasistw.