Misterium Mki Paskiej w Grce Klasztornej
Misterium Mki Paskiej w Grce KlasztornejDnia 17 kwietnia 2011r. w Niedziel Palmow uczestniczylimy w Misterium Mki Paskiej w Grce Klasztornej. Tegoroczne widowisko pasyjne wpisao si w oglnopolskie przygotowania do beatyfikacji Jana Pawa II, ktrych my rwnie stalimy si czci.
Akcja Misterium rozgrywa si na Placu Objawienia. Koo Studzienki, gdzie ukazaa si Matka Boska, apostoowie z Chrystusem spoywaj ostatni wieczerz. Golgot umieszczono kilkaset metrw od Placu Objawienia, obok cmentarza parafialnego. W biblijne postaci wcielio si okoo 100 miejscowych parafian, zktrych wikszo stanowili proci rolnicy. Jedynie posta Chrystusa odgrywa zakadym razem jeden zkapanw Misjonarzy witej Rodziny, ktrzy opiekuj si miejscowym sanktuarium. Widzowie w trakcie przedstawienia staj si mimo woli jego aktorami - graj rol tumu z kart Ewangelii.
Mamy nadziej, e niezwyka inscenizacja, wyjtkowe przeycie artystyczne
i duchowe, mki, mierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozwol nam przygotowa si na wita Wielkiej Nocy a take beatyfikacj Jana Pawa II, przypadajc w Niedziel Miosierdzia Boego.