Nabr zakoczono

Dyrekcja ZS im. Jana Pawa II informuje o zakoczeniu rekrutacji do klasy sportowej.
   Od wrzenia 2011 powstanie 1 oddzia sportowy w Szkole Podstawowej Sportowej nr 2. O terminie bada lekarskich i testu sprawnociowego powiadomimy rodzicw indywidualnie w pniejszym terminie.