BEATYFIKACJA NASZEGO PATRONA
BEATYFIKACJA NASZEGO PATRONABEATYFIKACJA NASZEGO PATRONA

Dnia 1 maja tego roku bdziemy przeywa wane i radosne wydarzenie. Bdzie nim beatyfikacja Ojca witego Jana Pawa II, ktry przewodzi Kocioowi powszechnemu i umacnia nas w wierze przez ponad dwadziecia sze lat. Przez beatyfikacj Koci – w osobie Papiea Benedykta XVI – uzna, i Czcigodny Suga Boy Jan Pawe II cieszy si chwa nieba: stoi przed obliczem Boga, wpatruje si w Niego „twarz w twarz” (1 Kor 13, 12) i widzi Go „takim, jakim jest” (1 J 3, 2); widzi Boga, ktry jest Mioci. Bdzie Mu przysugiwa tytu bogosawionego, poniewa na ziemi w sposb heroiczny naladowa Chrystusa i suy Mu caym swoim yciem.
Tak wielkie wydarzenie historyczno-religijne, jakim bdzie beatyfikacja Jana Pawa II, Papiea- Polaka, nie moe zosta nieuwzgldnione w dziaalnoci wychowawczej szkoy. Ju teraz podejmujemy wiele inicjatyw w tej dziedzinie.
1 kwietnia wieczorem wyjedamy na naboestwo drogi krzyowej na Kalwari Wielewsk. Uczniowie naszej szkoy podziel si ze wszystkimi uczestnikami misterium refleksjami na temat ycia i nauczania Jana Pawa II.
2 kwietnia czerskie wsplnoty parafialne przygotowuj „Drog wiata”, w ktrej rwnie nie zabraknie naszych uczniw. Zapraszamy serdecznie do wczenia si nie tylko dzieci
i modziey, ale take rodzicw.
6 – 8 kwietnia bdziemy mieli okazj przeywa rekolekcje szkolne, jako wydarzenie duszpastersko-wychowawcze, ktre w roku beatyfikacji Jana Pawa II powinno mie bardzo wyrane znamiona papieskie (w szerokim tego sowa znaczeniu). Domy wszelkich stara, aby tegoroczne TRZY DNI rekolekcji szkolnych byy przepenione osobistym zaangaowaniem duszpasterzy, nauczycieli i caej spoecznoci uczniowskiej wraz
z rodzicami.
17 kwietnia zapraszamy naszych uczniw na „Misterium Mki Paskiej” do Grki Klasztornej. Tegoroczne Misterium wpisuje si w oglnopolskie przygotowania do beatyfikacji. Poprzez niezwyk inscenizacj, wyjtkowe przeycie artystyczne i duchowe mki, mierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pozwoli przygotowa si na wita Wielkiej Nocy a take beatyfikacj Jana Pawa II, przypadajc w Niedziel Miosierdzia Boego.
26 kwietnia zapraszamy wszystkich mieszkacw Czerska do Orodka Kultury na wieczornic powicon Janowi Pawowi II „Wiara czyni cuda”. Szczegy podane zostan w pniejszym terminie.
Zjednoczmy si wszyscy w tych szczeglnie wanych dla Polakw dniach przygotowujcych do beatyfikacji naszego WIELKIEGO RODAKA.